به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه سامان (سهامی عام) در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس رسیدگی های انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشد و افزایش سرمایه با این شرکت با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع اعلام شد.

بر اساس این گزارش، سرمایه کنونی شرکت بیمه سامان با نماد بساما( بسامان) 1.500 میلیارد ریال است که با افزایش سرمایه 250 میلیارد و 600 میلیون ریالی در قالب انتشار 250 میلیون و 600 هزار سهم یکهزار ریالی، سرمایه این شرکت بیمه خصوصی به 1.750 میلیارد و 600 میلیون ریال افزایش خواهد یافت. بر این اساس، 170 میلیارد و 600 میلیون ریال از افزایش سرمایه شرکت بیمه سامان از محل سود انباشته و 80 میلیارد ریال آن از محل سایر اندوخته ها تامین خواهد شد تا بدین ترتیب ساختار مالی این شرکت، اصلاح شود.

همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه سامان می‌تواند با انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 600ر750ر1 میلیون ریال به مبلغ 000ر500ر2 میلیون ریال از محل سود انباشته (به‌مبلغ 400ر298 میلیون ریال)، اندوخته سرمایه‌ای (به‌مبلغ 000ر70 میلیون ریال)، مطالبات حال‌شدۀ سهامداران و آورده نقدی (به‌مبلغ 000ر381 میلیون ریال) موافقت و اختیار عملی کردن آن را به‌مدت 2 سال به هیات‌مدیره تفویض کند تا هیات‌مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام کند.

بر اساس اعلام سازمان بورس، انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود و انجام ندادن افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی است و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، از سوی سازمان نخواهد بود.

منبع: پایگاه خبری نقدینه