به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس این اطلاعیه، سرمایه اتکام از 3.000 میلیارد ریال به 3.300 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

بر اساس هنوز اثرات  این افزایش سرمایه نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل و همچنین نسبت به کل درآمد فروش در سال گذشته، برآورد نشده است.

افزایش 300 میلیارد ریالی سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین از محل  اندوخته سرمایه ای و سود انباشته صورت خواهد گرفت.