پزشکان

دکتر ویکتور پاتل

قلب و عروق

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دکتر بلا جیمز

ریوی

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دکتر اولیویا راموس

دندانی

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دکتر آلینا بانک

اطفال

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دکتر گریس تیلور

ریوی

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دکتر سارا سندرز

آزمایشگاه

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

اسکرول به بالا