بیمه

پول شویی گسترده در مرکز استان!

خزر: این فرد که اخیرا دفتر خود را به یکی از خیابان های پرتردد انتقال داده است، دو شرکت صوری متشکل از بستگان خود دارد. نخست شرکتی است که دختر این فرد، مدیرعامل آن بوده و همسرش و خواهر همسرش به ترتیب رییس هیات مدیره و نائب رییس هیات مدیره می باشند. دوم هم شرکتی است …

پول شویی گسترده در مرکز استان! ادامه مطلب »