فرم استخدام واحد اداری

فرم استخدام در واحد اداری

  مشخصات فردی

  تاریخ تولّد:


  مهارت های عمومی

  میزان تسلط بر زبان انگلیسی


  میزان تسلط بر نرم افزارهای امور اداری  تجارب کاری و شغلی

  سوابق شغلی

  حداکثر سایز 4 مگابایت و فرمت های رایج


  نحوه آشنایی با وب سایت ما:

  اسکرول به بالا