مشاوره بیمه تکمیلی در یک دقیقه

هزینه‌های درمانی خود را کاهش دهید...

شناسایی بهترین بیمه تکمیلی نیازمند مشاوره و راهنمایی بر اساس آنچه متقاضی می خواهد است، لیکن مشاوران نیکسا درمان تلاش می‌کنند تا با درک صحیحی از نیاز متقاضیان بیمه تکمیلی، طرح‌ متناسب با شرایط ایشان با کامل‌ترین پوشش‌های بیمه‌ای و شرایط پرداخت مناسب ارائه نمایند. 

"برای دریافت مشاوره رایگان بیمه تکمیلی فرم زیر را تکمیل نمایید"

مدت زمان تکمیل فرم ۳۰ ثانیه

بیمه درمان انفرادی و خانوادهبیمه درمان گروهی


 

نظردهی بسته است