استعلام خسارت بیمه تکمیلی:

بیمه شدگان بیمه تکمیلی انفرادی، بیمه تکمیلی خانواده، بیمه تکمیلی گروهی می توانند از طریق بخش استعلام خسارت بیمه تکمیلی، نسبت به بررسی وضعیت فاکتورهای ارائه شده خود بابت کنترل زمان و میزان پرداخت، در تاریخ های مورد نظر اقدام نمایند.
زمانبندی پرداخت خسارت:
هزینه های درمانی به جز بیمارستانی ۱۵ الی ۲۰ روز کاری
هزینه های درمانی بیمارستانی ۳۰ الی ۴۰ روز کاری بیمه‌های

**  زمان اعلام شده بصورت حدودی می باشد **

تخفیف ویژه
تخفیف ویژه
جهت دریافت تخفیف ویژه بیمه شدگان کلیک کنید.
مشاهده تخفیف

بیمه گذاران می توانند از تاریخ ۱/ ۹/ ۹۸ از طریق لینک جدید استعلام خسارت، نسبت به دریافت خسارت های خود اقدام نمایند.

برای کاهش هزینه‌ سایر بیمه‌های خود، کلیک کنید...

نظردهی بسته است