استعلام خسارت بیمه تکمیلی سامان

استعلام خسارت بیمه تکمیلی:

بیمه شدگان بیمه تکمیلی انفرادی، بیمه تکمیلی خانواده، بیمه تکمیلی گروهی می توانند از طریق بخش استعلام خسارت بیمه تکمیلی، نسبت به بررسی وضعیت فاکتورهای ارائه شده خود بابت کنترل زمان و میزان پرداخت، در تاریخ‌های مورد نظر اقدام نمایند.
زمانبندی پرداخت خسارت:
هزینه های درمانی به جز بیمارستانی ۱۵ الی ۲۰ روز کاری
هزینه های درمانی بیمارستانی ۳۰ الی ۴۰ روز کاری

** زمان اعلام شده بصورت حدودی می باشد **

استعلام خسارت بیمه تکمیلی
تخفیف ویژه
جهت دریافت تخفیف ویژه بیمه شدگان بر روی لینک زیر کلیک کنید
دریافت تخفیف ویژه

بیمه گذاران می توانند از تاریخ ۱/ ۹/ ۹۸ از طریق لینک جدید استعلام خسارت، نسبت به گزارش خسارت‌های خود اقدام نمایند.

مقایسه بیمه تکمیلی تعاون و سامان

استعلام خسارت بیمه درمان گروهی

استعلام خسارت بیمه درمان خانواده

برای کاهش هزینه‌ سایر بیمه‌های خود، کلیک کنید...

بیمه عمر و تشکیل سرمایه
فروش ویژه
شرایط خرید بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث
فروش ویژه
شرایط خرید بیمه بدنه
بیمه بدنه خودرو
فروش ویژه
شرایط‌ خرید بیمه‌آتش سوزی وزلزله
بیمه آتش سوزی و زلزله
اسکرول به بالا