بیمه حیوانات خانگی

هزینه‌های پزشکی و درمانی حیوانات خانگی جزء هزینه‌های گران‌قیمت پزشکی‌ست و ممکن است با توجه به علاقه و وابستگی زیاد صاحبان این حیوانات، با متحمل شدن فشار مضاعف اقتصادی، آن‌ها را در تنگنای زیادی قرار دهد.

بیمه حیوانات خانگی

پوشش و حق بیمه حیوانات خانگی

  • سقف تعهد بيمه گر در قبال خسارات تحت پوشش مذکور در شرايط عمومي حداکثر  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مي باشد.
  • هزينه هاي مربوط به تشخيص و درمان بيماري سرطان حداکثر تا ۵۰ %سقف تعهدات ساالنه معادل ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال قابل پرداخت خواهد بود.
  • فرانشيز بيمه نامه: ۱۰ %هر خسارت حداقل ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • شرايط عمومي بيمه نامه حيوانات خانگي(سگ و گربه ) به شماره فوق پيوست و جزء الينفک بيمه نامه مي باشد .
  • خسارتهائي که قبل از صدور بيمه نامه اتفاق افتاده باشد مشمول تعهد بيمه گر نخواهند بود .
  • کليه اختالفات ناشي از اين بيمه نامه با ارجاع امر به هيات داوري و با رعايت قانون مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت.
  • با توجه به دوره انتظار دوهفته اي در نظر گرفته شده پوشش بيمه نامه از تاريخ جاري خواهد شد.

آيتم هاي زير از موارد تحت پوشش بيمه نامه حذف ميگردد.

  • دربخش هزينه هاي مربوط به درمان حوادث:

پارگي تاندون و پارگي زبان

  • در بخش هزينه هاي مربوط به درمان بيماري:

گرفتگي قلب- سرماخوردگي- سينوزيت

  • در بخش هزينه هاي سرطان :

لئوسارکوم به سارکوم اصالح گردد .

پرداخت خسارت توسط شرکت بيمه با ارائه نظريه دامپزشک و تائيد مرکز دامپزشکي معتمد بيمه گر در خصوص علت بيماري ،شرح
معالجات انجام شده ،اظهارنظر درخصوص ارائه صورتحساب مربوطه ميباشد.

فرم پیشنهاد بیمه حیوانات خانگی

جهت دریافت فرم کلیک کنید

اسکرول به بالا
Scroll to Top