بیمه پیمایشی خودرو

ارایه بیمه پیمایشی خودرو بیمه سامان در بیستمین نمایشگاه تلکام

یکی از جدیدترین محصولات شرکت بیمه سامان با عنوان بیمه پیمایشی خودرو در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت مخابرات ایران (تلکام) به مخاطبان ارایه می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، بیمه پیمایشی خودرو محصولی نوآورانه است که به مشتریان اجازه می دهد بر اساس میزان حرکت خودرو در طول سال حق بیمه …

ارایه بیمه پیمایشی خودرو بیمه سامان در بیستمین نمایشگاه تلکام ادامه مطلب »