بیمه عمر

خطر در کمین بیمه های عمر در ایران

به گزارش ریسک نیوز، مطالعه پیش نویس قانون مالیات های مستقیم نشان می دهد در صفحه 26 این پیش نویش در بند 76 و 77 ماده 136 و 137 مربوط به معافیت مالیاتی بیمه های عمر حذف شده است. در همین راستا چندی پیش نیز غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی از احتمال معافیت مالیاتی بیمه …

خطر در کمین بیمه های عمر در ایران ادامه مطلب »