تفاوت بیمه تکمیلی SOS (کمک رسان) و بیمه سامان

تفاوت بیمه تکمیلی SOS (کمک رسان) و بیمه سامان شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، شرکت بیمه گر نمی باشد . هزینه پرداختی در شرکت بیمه SOS (کمک رسان) جزء هزینه های قابل قبول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع ماده ۱۳۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتی) نمی باشد. تعرفه شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، نسبت به …

تفاوت بیمه تکمیلی SOS (کمک رسان) و بیمه سامان ادامه مطلب »