تفاوت بیمه تکمیلی SOS (کمک رسان) و بیمه سامان

شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، شرکت بیمه گر نمی باشد .

 • هزینه پرداختی در شرکت بیمه SOS (کمک رسان) جزء هزینه های قابل قبول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع ماده ۱۳۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتی) نمی باشد.

تعرفه شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، نسبت به شرکت بیمه سامان بالاتر است.

 • حق بیمه شرکت بیمه سامان : در۴ گروه سنی و با محدوده سنی زیاد (موثر در کاهش حق بیمه) می باشد.

حق عضویت شرکت بیمه SOS (کمک رسان) : در ۱۰ گروه مختلف سنی و به ازاء هر ۴ سال می باشد.

 • چکاپ اولیه جهت صدور بیمه نامه:
 • حق بیمه شرکت بیمه سامان : درصورت نیاز و تشخیص پزشک معتمد شرکت بیمه سامان.

حق بیمه شرکت بیمه SOS (کمک رسان): صدور صرفاً با انجام آزمایش امکان پذیر است.

 • روش های پرداخت:
 • شرکت بیمه سامان، بسته به تعداد بیمه شدگان، امکان تسویه تا ۶ ماه از تاریخ صدور وجود دارد.
 • شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، در صورت پرداخت اقساطی، ارائه خدمات منوط به تسویه کامل حق عضویت
  می باشد.
 • بهره مندی در تخفیف پرداخت نقدی:
 • شرکت بیمه سامان، ۱۰% از حق بیمه، در هر سال، به ازاء هر نفر.

شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، ۵% از حق عضویت، در صورت عدم دریافت خسارت در هر سال، به ازاء هر نفر.

جهت مشاوره رایگان بیمه تکمیلی اینجا کلیک کنید و جهت انتخاب بهترین بیمه تکمیلی، مشاوران ما پاسخگوی شما خواهند بود.

جهت مشاوره رایگان بیمه تکمیلی کلیک کنید، مشاوران ما پاسخگوی شما جهت انتخاب بهترین طرح بیمه تکمیلی سامان، خواهند بود.

بازه سنی امکان پذیر برای صدور بیمه نامه:

 • شرکت بیمه سامان، صفر الی ۷۰ سال
 • شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، صفر الی ۶۴ سال
 • تنوع در انتخاب طرح های بیمه درمان:
 • شرکت بیمه سامان، ۱۴ طرح متنوع با تعهدات و حق بیمه های مختلف و متناسب با شرایط بیمه شده

شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، یک طرح ثابت

 • امکان انتخاب طرح های بیمه ای و حق بیمه های متنوع:
 • شرکت بیمه سامان، هر بیمه شده بالای ۱۸ سال می تواند طرح و حق بیمه انتخابی خود را داشته باشد.

شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، تنها یک طرح و حق عضویت دارد.

 • فرانشیز – سهم بیمه شده از هر خسارت:
 • شرکت بیمه سامان، ۱۰ درصد و در صورت استفاده از بیمه گر پایه، معادل صفر خواهدبود.

شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، بدون فرانشیز می باشد.

 • دوره انتظار:

شرکت بیمه سامان:

 • بیماری های مزمن،۳ ماه
 • خدمات پاراکلینیکی و تشخیص، بدون دوره انتظار
 • زایمان، ۹ ماه
 • عیوب انکساری، ۳ ماه
 • نازایی، ۹ ماه
 • دندانپزشکی، بدون دوره انتظار

شرکت بیمه SOS (کمک رسان):

 • بیماری های مزمن،۳ ماه
 • خدمات پاراکلینیکی، تشخیصی و عیوب انکساری، ۳ ماه
 • زایمان، ۱۲ ماه
 • عیوب انکساری، ۳ ماه
 • پوشش دندانپزشکی، ۳ ماه

  شرکت بیمه سامان:

 • ۱۰% فرانشیز
 • پوشش۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، بدون پرداخت هزینه اضافی
 • خدمات در کلیه دندانپزشکی های مجاز کشور، قابل استفاده خواهد بود.

 شرکت بیمه SOS (کمک رسان):

 • ۳۰% فرانشیز
 • پوشش طرح طلایی ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، حق عضویت مازاد، ۷.۹۵۰.۰۰۰ ریال
 • پوشش طرح نقره ای ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال، حق عضویت مازاد، ۴.۷۵۰.۰۰۰ ریال
 • خدمات صرفاً در دندانپزشکی های طرف قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
 • تامین هزینه ویزیت، دارو و آزمایشات:
 • شرکت بیمه سامان، بدون قید و شرط پرداخت می شود.

شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، تامین هزینه ویزیت، دارو و آزمایشات به شرط بستری، ۱ ماه و ۲ ماه بعد از آن.

 • تامین هزینه بستری بابت شیمی درمانی:
 • شرکت بیمه سامان، بدون محدودیت و از محل هزینه های بستری قابل پرداخت است.
 • شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، تا سقف ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال و بصورت یک پوشش جداگانه قابل پرداخت است.
 • امکان صدور انفرادی یا خانواده:
 • شرکت بیمه سامان، امکان پذیر بوده و هر شخص بالای ۱۸ سال می تواند طرح مربوط به خود را به تنهایی انتخاب نماید.

شرکت بیمه کمک رسان، خرید بصورت انفرادی امکان پذیر نبوده و صرفاً برای خانواده و به شرط بیمه شدن تمام افراد، امکان پذیر است

 

بیمه sos

به منظور انتخاب بهترین بیمه تکمیلی مناسب با شرایط خود، با مشاورین ما در ارتباط باشید. (مشاوره رایگان بیمه تکمیلی)

 • رفع عیوب انکساری:
 • شرکت بیمه سامان، لیزیک یا لازیک جمع هر ۲ چشم ۳ دیوپتر، پوشش جداگانه و تا سقف ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، لیزیک یا لازیک، هر چشم ۳ دیوپتر و جمعاً ۶ دیوپتر، از محل پاراکلینیکی تا سقف ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 • لیزر درمانی و فیزیوتراپی:
 • شرکت بیمه سامان، لیزر درمانی از محل اعمال مجاز سرپایی تا سقف ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و فیزیوتراپی از محل آزمایشات، تا سقف ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (جمعاً ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پوشش بیمه ای) قابل پرداخت می باشد.

شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، جمعاً تا سقف ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ قابل پرداخت است.

 • اعمال جراحی سرپایی:
 • شرکت بیمه سامان، پوشش جداگانه تا سقف ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، قابل پرداخت می باشد.

شرکت بیمه SOS (کمک رسان)، از محل پوشش پاراکلینیک تا سقف ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، قابل پرداخت می باشد.

تعهداتطرح عقیق سامان(ریال)طرح کمک رسان(ریال)
بیمارستانی و اعمال جراحی۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پاراکلینیکی گروه اول۲۰.۰۰۰.۰۰۰پرداخت هزینه تا سقف ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
پاراکلینیکی گروه دوم۱۰.۰۰۰.۰۰۰پرداخت هزینه تا سقف پاراکلینیکی گروه اول
جراحی مجاز سرپایی۲۰.۰۰۰.۰۰۰پرداخت هزینه تا سقف پاراکلینیکی گروه اول
رفع عیوب انکســاری دو چشم۳۰.۰۰۰.۰۰۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰
دندانپزشکی۱۰.۰۰۰.۰۰۰۲ نوع تعهد و با حق بیمه اضافی
خدمات آزمایشگاهی۱۰.۰۰۰.۰۰۰تا سقف ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شرط بستری و بابت یکماه قبل و دو ماه بعد
زایمان۵۰.۰۰۰.۰۰۰۶۵.۰۰۰.۰۰۰
نازایی۵۰.۰۰۰.۰۰۰———-
سمعک۱۰.۰۰۰.۰۰۰———-
جبران هزینه‌های‌آمبولانس شهری‌و‌بین شهری۵.۰۰۰.۰۰۰۵.۵۰۰.۰۰۰
شیمی درمانیاز محل پوشش بیمارستانی۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
غرامت روزانه بستری———-۳.۰۰۰.۰۰۰(به ازاء هر شب بستری)

سایر نکات:

 • شرکت بیمه SOS (کمک رسان) قبل از صدور، از متقاضی چکاپ کامل بعمل می آورد و هزینه آن نیز به عهده متقاضی خواهد بود. (حدوداً ۵۰۰ هزار تومان)
 • درصورت نیاز به آزمایش و یا ویزیت پزشک قبل از صدور بیمه تکمیلی در شرکت بیمه سامان، هزینه های آن توسط بیمه سامان قابل پرداخت خواهد بود.
 • امکان استفاده از خدمات تخفیف در صدور سایر رشته های بیمه ای از قبیل بیمه بدنه، شخص ثالث، عمر و … تا سقف ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال در باشگاه مشتریان نمایندگی ۱۸۹ شرکت بیمه سامان اعتبار ایجاد می گردد.

جهت مشاهده بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سامان اینجا کلیک کنید.

مشاوره رایگان بیمه تکمیلی

مشاوره رایگان بیمه تکمیلی

جهت مشاوره رایگان بیمه تکمیلی کلیک کنید.

آدرس

تهران - میدان بهاران - خیابان سجاد جنوبی - نبش کوچه عابدی - پلاک ۱۳۴ - طبقه ۳ - واحد ۶

شماره تماس

۰۲۱-۹۱۶۹۲۱۱۳

شماره واتس اپ

شماره واتس اپ واحد روابط عمومی : ۰۹۰۵۷۲۷۱۷۵۰

[ratemypost]

برچسب های بیمه تکمیلی
برچسب ها:

#بهترین بیمه تکمیلی

[print-me]

نویسنده: میلاد نیکپور

اسکرول به بالا
Scroll to Top