نقد و بررسی بیمه تکمیلی گروهی آسماری

نقد و بررسی بیمه تکمیلی گروهی آسماری

شرکت بیمه آسماری از سال  ۱۳۹۱ مجوز بیمه گری خود را در منطقه آزاد کیش از بیمه مرکزی ایران به عنوان شرکت سهامی خاص دریافت نمود و بر اساس آن مقرر گردید که صرفا در مناطق آزاد کشور خدمات بیمهای خود را عرضه نماید.

بیمه آسماری پس از گذشت چند سال از فعالیت خود، مذاکراتی را با بیمه مرکزی انجام داده و مجوز فروش بیمه تکمیلی خانواده را با عنوان بیمه تکمیلی آسماری در داخل سرزمین اخذ نموده، تا علاوه بر ارائه خدمات بیمه تکمیلی انفرادی و بیمه تکمیلی خانواده بتواند بیمه تکمیلی شرکتی را نیز به شرکت‎های کوچک و متوسط ((SME ارائه نماید.

در این مقاله به نقد و بررسی بیمه تکمیلی آسماری ویژهشرکتها میپردازیم.

مقالات مرتبط: دانستنی های لازم درباره ویروس کرونا

کارشناسان نیکسا درمان، مشاوره رایگان بیمه تکمیلی ارائه می نمایند، فرم درخواست مشاوره را تکمیلی نمایید.

بیمه تکمیلی انفرادی آسماری یا بیمه تکمیلی خانواده آسماری؟

کلیه شرکتهای بیمه مکلف به تبعیت از قوانین جاری بیمه مرکزی هستند، بدیهی است بر اساس آئین نامه ۹۹ بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه گر اجاره فروش و ارائه بیمه درمان انفرادی و بیمه درمان خانواده را داشته و با بررسی وضعیت سلامت هر یک از متقاضیان بیمه تکمیلی می‎توانند ایشان را بیمه نمایند.

بنابراین بیمه تکمیلی خانواده آسماری یا بیمه تکمیلی انفرادی آسماری، واژهای صحیح در نوع مشخصی از بیمه درمان تکمیلی است که توسط شرکت بیمه آسماری آن را ارائه مینماید.

شرکت بیمه آسماری بر اساس آخرین تغییرات در مدل ارائه خدمت بیمه درمان تکمیلی خود از سال ۱۳۹۹ ارائه بیمه تکمیلی انفرادی آسماری و بیمه تکمیلی خانواده آسماری را متوقف نموده و صرفاً ارائه بیمه درمان به شرکت‎ها و سازمان‌ها میسر می‎باشد.

بیمه تکمیلی آسماری

مقالات مرتبط: بهترین بیمه تکمیلی کدام است؟

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

عدم وجود مزیت با توجه به عدم ارائه بیمه تکمیلی انفرادی و خانواده

معایب بیمه تکمیلی آسماری

عدم ارائه بیمه تکمیلی آسماری بصورت انفرادی یا خانواده

مقالات مرتبط: هرآنچه لازم است درباره چکاپ دوره ای پزشکی بدانید

بیمه تکمیلی آسماری ویژه شرکت‌ها:

شرکت بیمه آسماری، بیمه درمان تکمیلی به شرکتهای کوچک یا متوسط را مانند سایر شرکتها از قبیل بیمه سامان ارائه میکند، از این سو قرارداد بیمه تکمیلی گروهی را بر اساس آئین نامه ۹۹ بیمه مرکزی با بیمه گذار، منعقد نموده و خدمات بیمه درمان تکمیلی را بر اساس آن ارائه مینماید.

تعاریف عمومی بیمه تکمیلی آسماری:

شرکت بیمه آسماری بر اساس آئین نامه ۹۹ بیمه مرکزی تعاریف اولیه مانند بیمه گر، بیمه گر پایه، بیمه شدگان اصلی، بیمه شدگان تحت تکفل، استثنائات و غیره را در تفاهم نامه درج نموده تا مشخصا عدم مغایرت مفاد تفاهم نامه را با قوانین بیمه مرکزی، اعلام مینماید.

شرط حداقل تعداد بیمه شدگان در بیمه تکمیلی آسماری:

بیمه آسماری برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی به شرکت‌ها، محدود تعداد نفرات یا بیمه شدگان اصلی و تحت تکفل دارد، از این سو شرکت‎ها یا سازمان‎های متقاضی بیمه درمان تکمیلی می‎بایست حداقل ۱۵ نفر شامل بیمه شده اصلی و افراد زیر مجموعه شامل همسر یا همسران قانونی، فرزندان و والدین بوده تا بتوانند از خدمات بیمه تکمیلی آسماری بصورت شرکتی استفاده نمایند.

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

ندارد

معایب بیمه تکمیلی آسماری

وجود حداقل تعداد بیمه شدگان

شرط نسبت متقاضیان بیمه تکمیلی به کل پرسنل شرکت:

از آنجائیکه بیمه درمان تکمیلی بصورت خانواده ارائه می‌گردد، لیکن بیمه شده اصلی می‌بایست در همان ابتدای قرارداد نسبت به معرفی سایر اعضاء خانواده اقدام نماید، بدیهی است به تنهایی امکان خرید بیمه نامه را نخواهد داشت.

اضافه نمودن بیمه شده در طول مدت قرارداد به بیمه تکمیلی خانواده تنها به شرط تولد و ازدواج امکان پذیر بوده و بیمه گر می‌بایست بر اساس قانون نسبت به آن اقدام نماید.

مقالات مرتبط: بیمه تکمیلی دندانپزشکی کدام است؟

عدم حسن نیت در زمان خرید بیمه تکمیلی آسماری:

شرکت بیمه آسماری به منظور جلوگیری از افزایش ضریب خسارت خود و ورود صرفاً افراد بیمار برای خرید بیمه تکمیلی، محدودتی مبنی بر درصد مشخصی از پرسنل شاغل در شرکت یا سازمان را به عنوان شرط صدور بیمه نامه لحاظ نموده است.

شرکت‎های متقاضی بیمه تکمیلی می‎بایست در زمان درخواست صدور بیمه نامه، لیست بیمه تامین اجتماعی ماه آخر خود را به بیمه آسماری ارائه نموده تا پس از احراز شرایط صدور بیمه نامه میسر گردد.

شرکت‎ها برای خرید بیمه تکمیلی آسماری بصورت گروهی به شرط آنکه تعداد بیمه شدگان اصلی و تحت تکفل کمتر از ۶۰ نفر باشد، می‎بایست حداقل ۷۰ درصد لیست تامین اجتماعی شرکت و اگر تعداد افراد بیشتر از ۶۰ نفر باشد، می‎بایست حداقل ۵۰ درصد لیست تامین اجماعی ماه آخر بیمه گذار جز بیمه شدگان اصلی یا متقاضیان بیمه درمان تکمیلی باشند.

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

ندارد

معایب بیمه تکمیلی آسماری

وجود محدودیت متقاضیان بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی

شرط سنی بیمه شدگان در بیمه تکمیلی آسماری:

شروط سنی بیمه شدگان بطور کلی همسو با قوانین بیمه مرکزی بوده و بیمه آسماری خدمات بیمه درمانی خود را تا سن ۸۰ سالگی به بیمه شدگان ارائه میکند.

بیمه شدگان در محدوده سنی ۶۰ تا ۷۰ سال با ۵۰ درصد حق بیمه اضافی و افراد ۷۰ تا ۸۰ سال با ۱۰۰ درصد حق بیمه اضافی نسبت به حق بیمه پایه می‎توانند از خدمات بیمه درمان گروهی آسماری استفاده نمایند.

شرط صدور بیمه تکمیلی برای اعضاء خانواده:

از آنجائیکه بیمه درمان تکمیلی بصورت گروهی صادر می‎گردد، لیکن بیمه شده اصلی میبایست در همان ابتدای قرارداد نسبت به معرفی سایر اعضاء خانواده خود در صورت تمایل به داشتن بیمه تکمیلی آسماری اقدام نماید، بدیهی است بعد از گذشت فرصت در نظر گرفته شده امکان صدور بیمه نامه به تنهایی برای ایشان وجود نخواهد داشت.

اضافه نمودن بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه درمان تکمیلی آسماری مطابق قوانین جاری بیمه درمان در کشور، تنها به شرط تولد، ازدواج و یا استخدام کارمند امکان پذیر که مهلت زمانی آن نیز در قرارداد فی‎مابین بیمه گذار و بیمه گر مقرر می‎گردد.

مقالات مرتبط: بیمه تکمیلی آزمایش خون کدام است؟

عدم حسن نیت در زمان خرید بیمه تکمیلی آسماری:

حد اعلاء حسن نیت، مهمترین موضوع در زمان خرید انواع بیمه نامه است، بطوریکه قوانین سختی بر اساس قوانین بیمه‎ای در صورت عدم وجود حسن نیت برای بیمه گذاران و بیمه شدگان در نظر گرفته شده است.

عدم حسن نیست در رشته‎های مختلف بیمه‎ای ابعاد و بعضاً دلایل متفاوتی دارد که در بیمه تکمیلی آسماری با توجه به عدم پرسشنامه سلامت توسط بیمه شدگان مشکلی از این بابت وجود نداشته ولی در خصوص لیست تامین اجتماعی ارائه شده از سوی بیمه گذار از منظر تعداد بیمه شدگان بسیار حائز اهمیت می‎باشد.

با عنایت به این مهم در صورتیکه، بیمه گذار در تعداد نفرات حسن نیت را رعایت نکرده باشد، بیمه گر می‎تواند نسبت به ابطال قرارداد یا دریافت حق بیمه اضافی اقدام نماید.

پرسشنامه سلامت در بیمه تکمیلی آسماری:

بر اساس آئین نامه ۹۹ بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه گر میبایست برای صدور بیمه نامه درمان تکمیلی خانواده یا بیمه تکمیلی گروهی شرکتهای کوچک (کمتر از ۵۰ نفر) نسبت به بررسی سلامت متقاضی بیمه تکمیلی بر اساس فرم پرسشنامه سلامت اقدام نموده و با این اقدام ریسک بیمه تکمیلی خود را مدیریت نمایند.

شرکت بیمه آسماری برای گروههای کمتر از ۵۰ نفر بر خلاف قوانین بیمه مرکزی الزامی بابت تکمیل پرسشنامه سلامت در نظر نگرفته و بیمه گذاران حقوقی میتوانند تنها با ارائه لیست تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارکنان خود و افراد تحت تکفل ایشان اقدام به تهیه بیمه نامه درمان تکمیلی نمایند.

 

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

عدم لزوم تکمیل پرسشنامه سلامت و ریسک سنجی به ازاء هر نفر

معایب بیمه تکمیلی آسماری

الزام ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی

مقالات مرتبط: بیمه تکمیلی بدون بیمه گر پایه کدام است؟

جهت مشاهده بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سامان، لینک ذیل را کلیک کنید.

صدور بیمه نامه برای افراد خارج از لیست تامین اجتماعی:

شرکتهای بیمهای که بصورت خانواده یا انفرادی بیمه درمان تکمیلی ارائه میکنند محدودیتی از این بابت برای بیمه گذاران یا متقاضیان بیمه تکمیلی ایجاد نکرده، اما شرکت بیمه آسماری برای ارائه بیمه تکمیلی آسماری به توجه به عدم لزوم تکمیل پرسشنامه سلامت، بیمه گذار را مکلف به ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی شرکت مینماید.

در قرارداد بیمه تکمیلی آسماری صراحتاً بیان شده که بیمه گذار موظف است لیست متقاضیان بیمه درمانی را ظرف ۱۵ روز از زمان انعقاد تفاهم نامه که بر اساس لیست بیمه تامین اجتماعی ایشان می‎باشد را تکمیل و ارائه نماید.

شرکت‎های دیگری که بیمه تکمیلی را بصورت انفرادی یا خانواده ارائه می‎نمایند مانند بیمه تکمیلی سامان به دلیل تکمیل فرم ارزیابی سلامت، عملاً توجهی به اضافه شدن سایر افراد به لیست بیمه شدگان شرکت ندارد و صرفاً با ارائه نامه از سوی بیمه گذار و کنترل وضعیت سلامت افراد بیمه نامه متقاضیان را صادر می‎نماید.

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

ندارد

معایب بیمه تکمیلی آسماری

علیرغم خانواده بودن بیمه تکمیلی آسماری، محدودیت در اضافه کردن افراد وجود دارد.

بیمه آسماری

امکان حذف بیمه شدگان درمان تکمیلی:

با توجه به آنکه بیمه درمان آسماری بصورت خانواده ولی در قالب گروه صادر و ارائه شده و بر اساس قوانین بیمه مرکزی و آئین نامه ۹۹ می‎باشد، فسخ بیمه نامه از سوی بیمه گذار تنها در شرایط خاصی امکان پذیر است.

شرکت بیمه آسماری امکان حذف بیمه شده (فسخ بیمه نامه) را برای بیمه شدهها به شرط خارج شدن از لیست بیمه تامین اجتماعی مربوط به بیمه گذار را امکان پذیر کرده، مشروط به آنکه تا زمان اعلام فسخ، بیمه شده هیچ هزینهای از محل بیمه درمان آسماری خود دریافت نکرده باشد.

بدیهی است عودت حق بیمه با محاسبه مدت زمان تحت پوشش بودن بیمه شده محاسبه و پس از کسر آن، مابقی عودت شده و یا حق بیمه از آن پس دریافت نخواهد شد.

سایر شرکت‎های بیمه ارائه کننده بیمه تکمیلی گروهی نیز بر همین اساس عمل کرده ولی شرکت‎هایی که بیمه تکمیلی انفرادی عرضه می‎کنند محدودیت‎های بیشتری را برای فسخ یا ابطال بیمه نامه به منظور حفظ پرتفوی قائل می‎شوند.

مقالات مرتبط: بیمه تکمیلی زایمان کدام است؟

حق بیمه درمان تکمیلی گروهی آسماری:

شرکت بیمه آسماری به منظور سهولت در انتخاب طرح بیمه تکمیلی بیمه گذاران یا بیمه شدگان بیمه درمان آسماری، اقدام به ۵ طرح بیمه درمان تکمیلی نموده تا بسته به تمایل بیمه شدگان بر اساس طرح و تعهدات مورد نظر پوشش بیمه تکمیلی آسماری خود را انتخاب نمایند.

حق بیمه هر طرح بسته به تعهدات و پوشش‎ها متفاوت بوده تا بیمه شدگان بتوانند انتخاب آزادانه‎ای داشته باشند، همچنین پوشش‎های اضافی قابل انتخاب دیگری نیز به ازاء هر طرح ارائه شده تا علاوه تامین بیشتر نیاز مخاطبین بیمه درمان، ارائه بیمه نامه نیز کامل‎تر و جامع‎تر باشد.

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

۵ طرح بیمه درمان تکمیلی بدون محدودیت در تعداد بیمه شدگان وجود طرح‎های ثابت و عدم نیاز به صرف زمان برای استعلام قیمت

معایب بیمه تکمیلی آسماری

مغایر با اصل اولیه بیمه نامه بصورت خانواده و وجود نرخ‌های ثابت عدم امکان تغییر طرح‎ها به منظور کاهش یا افزایش پوشش‎ها و حق بیمه

اسلیو معده

فرانشیز بیمه تکمیلی گروهی آسماری:

شرکت بیمه آسماری به منظور افزایش سطح رضایتمندی بیمه شدگان و نیز کاهش هزینه ‎های درمانی ایشان، فرانشیز طرح‎های بیمه تکمیلی خود را بابت پوشش‎های اصلی را ۱۰ درصد  و ۲ مورد از پوشش‎های اضافی را ۳۰ درصد فرانشیز در نظر گرفته است.

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

حداقل فرانشیز قابل ارائه در بیمه درمان تکمیلی

معایب بیمه تکمیلی آسماری

عدم امکان افزایش فرانشیز به منظور کاهش حق بیمه وجود فرانشیز ۳۰ درصدی در پوشش‎های اضافی که دارای بیشتر تواتر هزینه می‎باشند.

پرداخت خسارت در زمان مرخصی یا استعلاجی بدون حقوق:

خسارات و هزینههای درمانی ارائه شده توسط بیمه گذار که مربوط به بیمه شدهای که در دوران مرخصی بدون حقوق بوده و یا مرخصی استعلاجی باشد، تنها در زمانی قابل پرداخت خواهد بود که بیمه گذار در ایام مرخصی بیمه شده خود حق بیمه را بصورت مستمر و بدون وقفه پرداخت کرده باشد.

بدیهی است از آنجایی که تفاهم نامه با بیمه گذار منعقد خواهد شد و رسید حق بیمه بطور کلی برای بیمه نامه و بیمه گذار ثبت خواهد شد، لیکن در صورت عدم پرداخت کامل حق بیمه توسط بیمه گذار، خسارات به طور کلی پرداخت نخواهد شد و تنها منوط به یک فرد خاص نخواهد بود.

 

شرایط پرداخت بیمه تکمیلی آسماری:

از آنجاییکه شرکت بیمه آسماری در طرح بیمه تکمیلی گروهی آسماری خود بازار شرکت‎های کوچک و متوسط را انتخاب نموده است، لیکن علیرغم اکثر شرکتهای بیمه که دستورالعملهای شفاف و مشخصی در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه ارائه نمودهاند، روش پرداخت را بسته به تعداد بیمه شدگان اصلی و تحت تکفل قابل و طرح انتخابی، قابل مذاکره نموده تا بر اساس آن تعداد اقساط تعیین گردد.

روش پرداخت بیمه درمان گروهی آسماری:

شرکت بیمه آسماری بطور کلی در طرح بیمه تکمیلی آسماری خود ۴ روش پرداخت را پیش بینی نموده تا بسته به شرایط بیمه گذار، بتواند شرایط اقساط متفاوتی را ارائه نماید.

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

تعدد روش پرداخت حق بیمه

معایب بیمه تکمیلی آسماری

پرداخت کل مبلغ ارزش افزوده در ابتدای قرارداد
پرداخت اقساط بصورت متوالی و ماهیانه

نکته قابل توجه آنکه مبلغ مالیات ارزش افزوده بابت قراردادهای گروهی بیمه درمان آسماری، می‎بایست با قسط اول حق بیمه بصورت یکجا پرداخت گردد.

شروع قرارداد بیمه تکمیلی گروهی آسماری:

بیمه تکمیلی آسماری برای شرکت‎ها مانند اکثر قراردادهای بیمه‎ای از ساعت ۲۴ روز صدور بیمه نامه شروع شده ولی جاری شدن بیمه نامه مشروط به تکمیل لیست متقاضیان بیمه درمان، امضاء قرارداد و پرداخت قسط اول بیمه نامه خواهد بود.

لیکن صرفا تنظیم و امضاء تفاهم نامه برای بیمه گر مسئولیتی ایجاد ننموده و بیمه گذار می‎بایست نسبت به ارائه کلیه مستندات و پرداخت حق بیمه اقدام نماید.

هزینه اسلیو معده، بای پس معده و تعویض مفصل زانو در بیمه درمان آسماری:

هزینه اسلیو معده، بای پس معده در قراردادهای بیمه تکمیلی گروهی قابل پرداخت میباشد، اما شرکتهای ارائه کننده بیمه تکمیلی خانواده یا انفرادی مانند بیمه سامان، بیمه تعاون، بیمه کارآفرین و غیره با توجه به بالا بودن هزینههای آن که منجر به افزایش ضریب خسارت شرکت‎ها می‎گردد پوشش‎ اسلیو معده و بای پس معده را استثاناء نموده و از شمول تعهدات بیمه نامه درمان تکمیلی خارج نمودهاند.

اساسا موضوع درمان چاقی به روش اسلیو معده و بای پس معده در صورت بالا بودن شاخص توده بدن BMI تا حدی که بیماری شناخته شود،  در بیمه تکمیلی قابل پرداخت است، بطور مثال شرکتها بیمه‎ای BMI بالای ۴۰ را بیماری در نظر گرفته و هزینه جراحی آن را پرداخت مینمایند.

رویکرد شرکتهای بیمه در خصوص تعویض مفصل زانو نیز به شرط خرید پوشش مربوطه که عموماً در ردیف تعهدی هزینههای تامین اعضاء بدن قرار میگیرد بوده و منوط به رعایت الزاماتی در زمان شروع قرارداد بیمه درمان گروهی توسط بیمه گذار میباشد.

اسلیو معده، بای پس معده و تعویض مفصل زانو خارج از تعهدات بیمه تکمیلی خانواده میباشد.

علیرغم آنکه بیمه تکمیلی آسماری در قالب خانواده صادر میشود، اما برای بیمه گذارانی که جمع لیست تامین اجتماعی بابت بیمه شدههای اصلی و افراد تحت تکفل ایشان بیش از ۵۰ نفر باشد، هزینه اسلیو معده، بای پس معده و تعویض مفصل زانو را تحت پوشش قرار میدهد.

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

ارائه پوشش اسلیو معده، بای پس معده و تعویض مفصل زانو به گروه‎های ۵۰ نفر به بالا

معایب بیمه تکمیلی آسماری

عدم ارائه پوشش اسلیو معده، بای پس معده و تعویض مفصل زانو به گروه‎های کمتر از ۵۰ نفر

دوره انتظار بیمه تکمیلی گروهی آسماری:

دوره انتظار، مدت زمانیاست که بیمه گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد و در قراردادهای بیمه درمان تکمیلی گروهی ارائه شده توسط شرکتهای بیمه عموماً دوره انتظار برای پوشش زایمان و نازایی لحاظ میگردد.

علیرغم آنکه شرکت بیمه آسماری خدمات بیمه تکمیلی گروهی را در قالب بیمه تکمیلی خانواده ارائه میکند، اما در خصوص دوره انتظار ترکیبی از رویه عمومی بیمه درمان گروهی و بیمه درمان خانواده استفاده نموده و بابت پوشش بستری عمومی و جراحی‎های تخصصی ۳ ماه و برای زایمان نیز ۹ ماه دوره انتظار از زمان شروع بیمه نامه لحاظ نموده، که در صورت بروز هر گونه هزینهای در این خصوص خسارتی از سوی بیمه گر پرداخت نخواهد شد.

دوره انتظار بابت بیمه شدگان یا شرکت‎هایی که بیمه نامه درمان خود را تمدید می‎نمایند، لحاظ نخواهد شد و بیمه شدگان پس از شروع سال بعد بیمه نامه خود می‎توانند از کلیه خدمات بیمه درمان آسماری بدون محدودیت استفاده نمایند. 

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

عدم وجود دوره انتظار برای عیوب انکساری، غربالگری و نازایی

معایب بیمه تکمیلی آسماری

ندارد، دوره انتظار بصورت عمومی در شروع قراردادها وجود ندارد.

صدور بیمه درمان گروهی بلا انقطاع:

شرکت بیمه آسماری، بابت بیمه شدگانی که در سال قبل از منتهی به درخواست خرید بیمه درمان گروهی از آن شرکت، بیمه درمان تکمیلی دیگری داشته باشند، به شرط آنکه بیش تر از یکماه از پایان آن نگذشته باشد، بیمه تکمیلی را بدون در نظر گرفتن دوره انتظار صادر و تمدید خواهد کرد.

بیمه گذار متقاضی بیمه تکمیلی آسماری، میبایست کلیه مستندات مربوط به وجود قرارداد بیمه درمان تکمیلی گروهی با شرکت بیمه گر قبلی را ارائه نماید.

بدیهی است در صورت ارائه مستندات و پیش از گذشت ۳۰ روز از پایان قرارداد، بیمه شدگان از اعمال دوره انتظار معاف می‎گردند.

بیمه همگانی سلامت

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه آسماری:

شرکت بیمه آسماری، در خصوص مراکز درمانی با شرکت کمک رسان ایران (SOS) قرارداد همکاری منعقد نموده و بیمه شدگان بیمه درمان گروهی یا همان بیمه تکمیلی خانواده آسماری میتوانند از کلیه مراکز طرف قرارداد آن شرکت، خدمات خود را دریافت نمایند.

بسیاری از بیمه شدگان خدمات بیمه آسماری را به نام بیمه تکمیلی انفرادی SOS نیز می‎شناسند، اگرچه به توجه به آنکه کلیه امور مربوط به خسارت بیمه تکمیلی آسماری SOS  توسط شرکت کمک رسان ایران SOS از صدور معرفی نامه درمانی تا پرداخت هزینه‎های پارکلینیکی انجام می‎شود، لذا این برداشت عمومی تا زمان برقراری قرارداد فی مابین عملاً اشتباه نخواهد بود.

معرفی نامه آنلاین در بیمه درمان تکمیلی آسماری:

از آنجائیکه بیمه آسماری خدمات خود را از مراکز درمانی طرف قرارداد SOS دریافت نموده، همچنین قرارداد بیمه درمانی بصورت گروهی صادر میشود، بیمه شدگان میتوانند از خدمات معرفی نامه پزشکی آنلاین در مراکز طرف قرارداد نیز بهرهمند شوند، بطوریکه با مراجعه به مرکز درمانی و ارائه کد ملی، میتوانند نسبت به دریافت معرفی نامه آنلاین اقدام نمایند.

همچنین بیمه شدگان می‎توانند در خصوص مراکز طرف قراردادی که امکان صدور معرفی نامه آنلاین را ندارند نیز می‎توانند با ارسال دستور پزشک برای واحد پشتیبانی بیمه آسماری یا بیمه SOS، درخواست خود را برای صدور معرفی نامه درمانی به ایشان ارائه نمایند.

شرکت کمک رسان ایران با بیمه گرهای بسیار زیادی مانند بیمه سامان فعالیت نموده و بسیاری از بیمه شدگان نیز با اسامی مختلفی از قبیل بیمه تکمیلی SOS سامان یا بیمه تکمیلی سامان SOS شناخته می‎شوند.

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

سرعت بالای صدور معرفی نامه درمانی تعداد مراکز درمانی قابل توجه شرکت کمک رسانی ایران SOS

معایب بیمه تکمیلی آسماری

ندارد

پرداخت هزینه درمانی بدون معرفی نامه:

کلیه بیمه شدگان بیمه تکمیلی آسماری میتوانند در صورت عدم دریافت معرفی نامه، نسبت به پرداخت هزینه درمانی خود اقدام نموده و با ارائه مدارک هزینهای و درمانی به بیمه گر یا بیمه SOS، هزینههای خود را دریافت نمایند.

 

انتخاب طرح‎های درمان متفاوت در بیمه درمان گروهی آسماری:

شرکت بیمه آسماری برای شرکت‎های متقاضی بیمه درمان تکمیلی گروهی آسماری، امکانی را مهیا نموده تا در صورتیکه بیمه شدگان بیشتر از ۷۰ نفر باشند، بتوانند از ۲ طرح متفاوت درمانی استفاده کنند.

این امکان از آنجایی حائز اهمیت است که بیمه شدگان فعال در هر شرکت بالای ۷۰ نفر می‎توانند بسته به شرایط مالی خود از طرح مورد نیاز خود استفاده نمایند، بسیاری از بیمه گذاران ۲ سطح عمومی و مدیران را انتخاب نموده تا پوشش‎های بیمه درمانی مورد نیاز هر گروه را به ایشان ارائه نمایند.

مزیت بیمه تکمیلی آسماری

امکان انتخاب ۲ طرح برای سطوح مختلف سازمانی

معایب بیمه تکمیلی آسماری

ندارد.

امکان طراحی پوشش بیمه اختصاصی:

یکی از مهمترین تمایلات شرکت‎ها، طراحی پوشش‎های مورد نظر خود برای کارکنان است، بطوریکه بتوانند برای تعهداتی مانند بیمارستانی، ویزیت، دارو یا دندانپزشکی انتخاب‎ها و میزان تعهدات متفاوتی داشته باشند.

از این سو شرکت بیمه آسماری برای بیمه گذارانی که تعداد بیمه شدگان ایشان بیش از ۱۰۰ نفر باشد، این امکان را مهیا نموده تا بیمه گذار بتواند طرح اختصاصی مورد نظر خود را پیشنهاد داده تا پس از ارزیابی آن به نحوی که مغایر با مفاد آیین نامه ۹۹ بیمه مرکزی نباشد، به ایشان ارائه نماید.امکان بیمه شدن پدر و مادر در بیمه درمان تکمیلی:

بیمه شدن پدر و مادر در بیمه تکمیلی، یکی از مهمترین دغدغه بیمه شدگان در شرکت‎ها و سازمان‎ها است، بطوریکه فرزندان تمایل دارند تا خدمات بیمه درمانی را هر چند محدود برای پدر و مادر خود مهیا نمایند.

بیمه مرکزی ایران در این خصوص قوانینی را اعمال نموده تا بیمه شدگان اصلی صرفاً پدر و مادر تحت تکفل خود را بتوانند تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دهند، از این سو بیمه آسماری نیز علاوه بر مهیا نمودن این مهم، برای پدر و مادران غیر تحت تکفل نیز با دریافت ۵۰ درصد حق بیمه اضافی بیمه نمودن ایشان را در قرارداد درمان گروهی امکان پذیر کرده است.

مشاوره رایگان بیمه تکمیلی

مشاوره رایگان بیمه تکمیلی

جهت مشاوره رایگان بیمه تکمیلی کلیک کنید

آدرس

تهران-خیابان مطهری-مفتح شمالی-نبش کوچه دوم-پلاک ۳۵۸-طبقه اول شمالی

شماره تماس

۰۲۱-۹۱۰۰۸۹۷۹

شماره واتس اپ روابط عمومی

۰۹۱۲۰۱۹۱۱۸۹

اسکرول به بالا